دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 16:52

پروژه های فولادی

1- كوره بلند شماره 3 طرح توازن
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
محصول نهايي: چدن مذاب ظرفيت توليد : 1/400/000 تن در سال
همكار: شركت پوسكو (كره جنوبي)
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجراء: 1388- 1380
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد چدن به روش كوره بلند
تعهدات شركت قائم¬رضا: مهندسي، ساخت و تامين سازه هاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي و همچنين نظارت بر نصب و راه اندازي (EP )
 
2- طرح ريخته¬گري و نورد پيوسته سبا
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
محصول نهايي: ورق با ضخامت كم
ظرفيت توليد: 700/000 تن در سال
همكار خارجي: شركت دانيلي ايتاليا (پيمانكار اصلي)
همكار داخلي: شركت مهندسي ساخت ميلاد سپاهان
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: جنوب شرقي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجراء: 1378- 1374
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد ورق به روش ميني ميل (ريخته گري و نورد پيوسته)
تعهدات شركت قائم¬رضا: مهندسي، ساخت و تامين سازه هاي فلزي و بخشي از تجهيزات مكانيكي و الكتريكي و نيز تامين بخشي از تجهيزات بخش ارزي به سفارش شركت دانيلي

3- فولاد خراسان
كارفرما : شركت ملي فولاد ايران
محصول نهايي: توليد مقاطع سبك فولادي ساختماني
ظرفيت توليد: 550/000 تن در سال
همكار خارجي: شركت دانيلي ايتاليا (پيمانكار اصلي)
همكار داخلي: شركت مهندسي ساخت متك
مشاور: شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك)
موقعيت جغرافيايي: حوالي شهر نيشابور
تاريخ اجراء: 1378- 1374
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد ميلگرد و پروفيل هاي سبك با استفاده از DRI و قراضه
تعهدات شركت قائم¬رضا: طراحي، تامين، ساخت اسكلت فلزي وتامين بخشي از تجهيزات مكانيكي و الكتريكي

4- كك سازي طرح توازن
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
محصول نهايي: كك متالوژي
ظرفيت توليد : 900/000 تن كك در سال
همكار: CMEC ( چين ) و AZOVIMPEX اوكراين
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجراء: 1391- 1382
هدف از اجراي پروژه: احداث كك سازي شماره 3
ذوب آهن جهت تامين كك كوره بلند شماره 3
تعهدات شركت قائم¬رضا بعنوان پيمانكار اصلي: مهندسي پايه و تفصيلي ، ساخت و تامين سازه هاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي و همچنين نظارت بر نصب و راه¬اندازي و آموزش (EP)

5-آگلومراسيون طرح توازن
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
محصول نهايي: آگلومره
ظرفيت توليد : 4/2 ميليون تن در سال
همكار: شركت پوسكو ( كره )
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجراء: 1389- 1380
هدف از اجراي پروژه: بازسازي آگلوماشين هاي شماره 1، 2و3 قديمي
تعهدات شركت قائم¬رضا: مهندسي ، ساخت و تامين سازه هاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي و همچنين نظارت بر نصب و راه¬اندازي (EP)

6- تاسيسات جانبي طرح توازن
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
همكار: شركت پوسكو ( كره )
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجراء: 1389- 1380
هدف از اجراي پروژه: تامين تاسيسات جانبي پروژه توازن
تعهدات شركت قائم¬رضا: توسعه سيستم انباشت و برداشت (استكر- ريكلايمر)، توسعه ناوگان ريلي حمل مواد (مسير ريلي و واگن¬ها و لكوموتيو)، توسعه سيستم هواي فشرده، بخار و گازهاي صنعتي، توسعه سيستم آب¬رساني و برق¬رساني

7- كوره بلند ميبد
كارفرما : شركت فولاد ميبد
محصول نهايي: چدن
ظرفيت توليد : 300/000تن در سال
همكار: شركت مهندسي بين المللي فولادتكنيك
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: حوالي شهرستان ميبد استان يزد
تاريخ اجراء: 1383- 1375
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد چدن به روش كوره بلند
تعهدات شركت قائم¬رضا: سرمايه گذاري، طراحي، مهندسي ، اجراي عمليات سيويل، ساخت و تامين سازه هاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي و نصب و راه اندازي ( EPCF )

8- ذوب آهن همدان
كارفرما : شركت ذوب آهن غرب كشور
محصول نهايي: چدن
ظرفيت توليد : 70/000تن در سال
همكار: CMIC ( چين )
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: همدان- اسدآباد
تاريخ اجراء: 1390- 1378
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد چدن به روش كوره بلند تعهدات شركت قائم¬رضا: سرمايه گذاري، طراحي، مهندسي ، اجراي عمليات سيويل، ساخت و تامين سازه هاي فلزي، تجهيزات مكانيكي و برقي و نصب و راه اندازي ( EPCF )

9-احياء مستقيم طرح فولاد بافق
كارفرما : شركت ملي فولاد ايران
محصول نهايي: آهن اسفنجي
ظرفيت و نوع توليد : 80/000 تن در سال
همكار: MMTE مشاور: شركت ايتوك ايران
موقعيت جغرافيايي: بافق- استان يزد
تاريخ اجراء: 1392- 1388 (متوقف)
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد آهن اسفنجي به روش ميدركس
تعهدات شركت قائم¬رضا: مهندسي ، تامين و اجرا و نظارت بر نصب و راه¬اندازي (EPC)

10- احيا مستقيم طرح قائم
كارفرما : شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
محصول نهايي: آهن اسفنجي
ظرفيت توليد: 600/000 تن در سال
همكار: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك (طراح و مشاور)
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك (طراح و مشاور)
موقعيت جغرافيايي: منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
تاريخ اجرا: 1374-1373
هدف از اجراي پروژه: احداث كارخانه توليد آهن اسفنجي به روش قائم (بدون استفاده از لوله هاي ريفورمر)
تعهدات شركت قائم¬رضا: مهندسي، تامين و اجرا ( EPC)

11- نصب تجهيزات و اجراي نسوزچيني
كارفرما : شركت سهامي ذوب¬آهن اصفهان
محصول نهايي: كك متالوژي
ظرفيت و نوع توليد : 900/000 تن كك در سال
همكار داخلي: شركت انرژي گستر نصير (NICC)
همكارخارجي: شركت CMEC ( چين )
مشاور: شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
موقعيت جغرافيايي: ذوب آهن اصفهان تاريخ اجراء: 1389 تاكنون
تعهدات شركت قائم¬رضا: 28 هزارتن نسوز چيني باطري¬هاي ككسازي و دودكش 140 متري باطري شماره 3 كك¬سازي
   1396/2/16 12:33

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.7/10 (تعداد آرا 129 نفر )